mandag 22. februar 2010

Årsmøtet 2010

Årsmøtet går av stabelen onsdag 3. mars klokken 18.30, i Snekkersalen, Kulturlåven, Østre Aker Gård. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret, v/leder Ketil Hagen, i hende senest søndag 28. februar 2010. Disse sakene blir lagt til dagsorden på møte.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmene i AUS over 12 år har stemmerett, og at hvert medlem gir én stemme. Det er anledning til å stille med fullmakt.

Vi ønsker at foreldre stiller opp, men avtaler med sine respektive medlemmer hvem som skal være stemmegivere.

Ingen kommentarer: