onsdag 23. mars 2011

Innkalling til årsmøte

Tid:  Onsdag 30.mars kl. 18.30
Sted: Kantinen på låven, Østre Asker gård

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for 2010
3. Regnskap for 2010
4. Budsjett for 2011
5. Informasjon fra dirigent
6. Valg
a. Styremedlemmer
b. Revisor
c. Valgkomité
d. Turkomité
7. Innmeldte saker fra Styret:
a. Langtur for Ungdomsorkesteret vinteren 2012 , primært til Hawaii.
b. Bytte øvedag til tirsdag, med forbehold om godkjenning fra Asker kulturskole

Forslag til saker som ønskes behandlet må være levert styret senest søndag 27. mars 2011. Eventuelle innkomne saker vil bli lagt til dagsorden på møtet.

Vi gjør oppmerksom på at alle medlemmer av orkesteret over 12 år har stemmerett på årsmøtet. Hvis ungdommen ønsker å utøve sin stemmerett på årsmøtet, skal det være avklart på forhånd med foreldre som da mister sin stemmerett.

Ingen kommentarer: