onsdag 22. mai 2013

Velkommen til årsmøte i Musica Sinfonietta

Tirsdag 28. mai kl. 18.40 i kantinen på Låven

Sakliste:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for 2012
3. Regnskap for 2012
4. Budsjett for 2013
5. Styrets plan for høsten 2013 og jubileumsåret 2014
6. Valg
a. Styremedlemmer
b. Revisor
c. Valgkomité
7. Innmeldte saker fra Styret:
a. Langtur for Ungdomsorkesteret høsten 2014 til Bulgaria.
b. Utvide prøvetiden på tirsdager med ekstra tid. Vi foreslår å utvide med 20-30 minutter ekstra tid for dirigenten for bedre å kunne holde et høyt musikalsk nivå.
8. Eventuelt.
Forslag til andre saker som ønskes behandlet må være levert styret v/Karin Aubert på e-post senest søndag 26.mai 2013. Eventuelle innkomne saker vil bli lagt til dagsorden på møtet.

Vi gjør oppmerksom på at alle medlemmer av orkesteret over 12 år har stemmerett på årsmøtet. Hvis ungdommen ønsker å utøve sin stemmerett på årsmøtet, skal det være avklart på forhånd med foreldre som da mister sin stemmerett.

Ingen kommentarer: