onsdag 28. august 2013

Foreldrevakter

Kjære foreldre.

Vi gleder oss til nytt semester med fin musikk og positiv innsats fra dere som vanlig. Dato for foreldrevakt er satt opp på Semsterplanen for høst 2018.

Oppgavene for Barneorkesterets foreldre :  (Ca. 10 barn i høst)
Hjelpe til med å sette ut stoler og notestativer ca. kl. 16.25. Er tilstede under prøven og hjelper barna med å holde ro og konsentrasjon. Har ansvaret for at det kjøpes inn og serveres frukt/kjeks/drikke (eller annet som dere ønsker å servere) i pausen (ca.17.35) i kantina. Rydde etter pausen. 
Allergier:  Et par av barna har Glutenallergi.
Under konserter skal foreldrene ta ansvar for sitt eget barn. 
Er ikke barnets foreldre tilstede, har foreldrevaktene ansvaret.

Oppgavene for Ungdomsorkesterets foreldre: (ca 35 ungdommer i høst)
Kjøpe inn og servere frukt/mat/drikke  (eller annet som dere ønsker å servere) ca. 19.20 i kantina, rydde opp etterpå.  Etter endt prøve, hjelp til med å sette stoler og notestativ på plass i Snekkersalen.
Allergier:  Flere av barna har Glutenallergi og en har nøtte-allergi.

Ingen kommentarer: